top of page
Oranjesupporters juichen thuis
Flyerwiz_1711822889563.png
cirkel_tr_edited.png

INDELING KONINGSDAG 2024

Allereerst enorm bedankt voor uw interesse en deelname in/aan  de Oranje braderie van Koningsdag in de oude Dorpskern te Barendrecht.
Zonder uw deelname is het organiseren van deze braderie onmogelijk, samen gaan we er een mooie dag van maken.

Om alles in goede banen te leiden is er informatie nodig, alle benodigde informatie vind u op deze pagina terug.

* Huisregels,
* Veiligheidsprotocollen,
* Informatie Deelname,
* Kraamindelingen van kraam/stand houders.

Wij hebben ook dit jaar weer hard gewerkt om tot een mooie indeling te komen, helaas is het door wijzigingen binnen het evenementen gebied niet altijd haalbaar  om uw voorkeur ook daadwerkelijk door te voeren en u uw voorkeursplek te garanderen.
Wij danken u voor uw begrip!

Huisregels

hou het leuk voor iedereen!

Huisregels Braderie:
1, Neem alleen uw eigen kraam of kramen in gebruik en stal niet uw spullen op kramen waar niet uw naam aan hangt.
2. Zorg dat eventuele voorraad niet achter, voor of naast de kraam gestald word, plaats voorraad altijd onder de kraam.
3. Eigen tenten, zeilen e.d. zijn absoluut niet toegestaan, op verzoek van de veiligheidsdiensten worden deze verwijderd.
4. Rekken, schappen e.d. zijn niet toegestaan mits van te voren besproken met de organisatie. (hier is dan rekening mee gehouden met de indeling van de kramen)
5. U dient als kraamhouder van een bak en braad punt zelf zorg te dragen voor de benodigde blusmiddelen (minimaal een blusdeken en een poederblusser van 5L) indien deze niet aanwezig zijn mag deze kraam niet in gebruik genomen worden.
6. Bij het laden en lossen houden we rekening met elkaar, geduld is dan ook een schone zaak, gezien de beperkte ruimte rondom de kramen kunnen wij niet garanderen dat iedereen een plekje heeft om te laden en lossen.
7. Probeer het laden en lossen zo efficiënt mogelijk te doen, voorkom een file en zet uw auto direct na het lossen netjes weg.
8. Het terrein dient vanaf 09:00uur autovrij te zijn, zorg dat u voor deze tijd aanwezig bent en gelost heeft.
9. Vanaf 17.00uur worden er pas weer auto’s toegelaten tot het gebied, verlaat uw kraam niet voor deze tijd.
10. Bak en braad punten dienen vooraf aangemeld te zijn, indien dit niet het geval is, is dit niet toegestaan.
11. Verkoop van Alcoholistische dranken is ten strengste verboden en is alleen toegestaan door en op het doormanplein door de gevestigde Horeca.
12. Laat uw kraam schoon en leeg achter, indien er spullen achterblijven brengt Oranje vereniging Juliana 50,00 euro in rekening.
LET OP! Indien u constateert dat er personen tussen de kramen iets uit eigen beweging opbouwen vragen wij u vriendelijk dit telefonisch te melden via  06-22384420.

 

Huisregels Kindervrijmarkt (kleedjes):
1, De kindervrijmarkt is bedoeld voor kinderen tot 16 jaar. Als een plaats volledig (of grotendeels) door volwassenen wordt bemand, mag de organisatie deze verkopers verzoeken om weg te gaan.
2. Professionele verkoop en/of verkoop met een duidelijk winstoogmerk is om dezelfde reden niet toegestaan.
3. Deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie. Indien zij hinder of gevaar opleveren heeft de organisatie het recht hen te verzoeken te verplaatsen of weg te gaan.
4. Deelnemers van de kindervrijmarkt dienen zich alleen op te stellen op het gazon van de kerk, plaats nemen of uitstallen van verkoop waren op de rand van het gazon, erbuiten of op de openbare weg is niet toegestaan.
5. Er zijn geen eigen tenten, zeilen e.d. toegestaan, dit i.v.m. eventueel brandgevaar, deze worden op last van de brandweer verwijderd door de organisatie.
6. Deelnemers dienen plaats te nemen op een kleedje, er zijn geen kramen, tafels of ander meubilair toegestaan.
7. Voor kinderen is het toegestaan de kindervrijmarkt vroegtijdig te verlaten, zorg wel dat je aangemeld bent en je jezelf afmeld zodat wij de plek kunnen controleren, bij het achterlaten van vuil of niet verkochte goederen brengen wij 50,00 euro in rekening.
8. Veelal hebben kinderen gereserveerd, indien er aanwezigen zijn zonder reservering is de organisatie bevoegd deze te verplaatsen of weg te sturen.
9. De kindervrijmarkt gaat om 09:00uur van start, vanaf 07:00uur is het toegestaan om de plaats in te nemen.

safety first!

Veiligheids-protocollen

Veiligheidsprotocollen:
1, Geen voorraad van verkoopwaar stallen naast, achter of voor de kramen.
2. Kramen niet verplaatsen of aanpassen.
3. Geen rekken, schappen of andere obstakels rondom de kramen opstellen.
4. Vluchtroutes vrijhouden.
5. Bak en braadpunten dienen uitgerust te zijn met blusmiddelen.
6. Kabel en/of snoeren dienen afgedekt te worden met de juiste kabelbrug/kabelmat.
7. Volg bij calamiteiten altijd de instructies van de organisatie en/of hulpdiensten op.
8. Bij een ontruiming dienen alle kraamhouders zich te melden bij het verzamelpunt aangeduid op de plattegrond.
9. Neem bij een ongeval of andere calamiteiten contact op met de organisatie, deze zal indien nodig direct de hulpdiensten of aanwezige ehbo’ers inschakelen.

 

Ontruimingsplan:
1, Volg bij een ontruiming altijd de instructies van de organisatie op, deze verwijzen u naar de juiste verzamelpunten en vluchtroutes.
2. Laat bij een ontruiming uw spullen achter in de kraam.
3. Bij plotselinge omslag van de weersomstandigheden dient u het dak zeil van de kraam af te halen en deze opgerold onder de kraam te plaatsen, de organisatie zal hierop toezien en indien nodig helpen.


Uitleg voor verwijderen dak zeil:
Licht de voorste balk waaraan het zeil bevestigd zit breng deze naar de achterste balk toe.
Licht nu ook de achterste balk en breng deze naar de grond.
Rol vervolgens het zeil op en leg deze onder de kraam.

 

Handige weetjes!

Informatie Deelname

Kraam locatie:
U heeft zich ingeschreven als standhouder voor de braderie op Koningsdag in Barendrecht.
Zoals u weet word deze markt gehouden in de Oude Dorpskern van Barendrecht.
De opstelling van de kramen en verschillende belangrijke punten vind u terug in de onderstaande plattegronden.
Om het u zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij op de kaart uw mogelijke kraam gemarkeerd, op de kraam vind u echter ook het nummer dat u van ons ontvangt.
Door verschuivingen die plaats vinden door bijvoorbeeld het laten staan van auto’s e.d. kunnen wij nooit garanderen dat de kraam aanduiding op de bijgevoegde plattegrond overeenkomt, er bestaat dus een kans dat dit afwijkt op de dag zelf.
LET OP! Voorkom teleurstelling en ga niet zomaar ergens staan, indien er vragen zijn kunt u deze altijd telefonisch stellen via: 06-22384420.

Evenementen terrein:
Vanaf 04:00uur ’s ochtends word het gebied omgebouwd tot feestterrein, dit wil zeggen dat wij dan starten met de opbouw van alle kramen aan de Dorpsstraat en Schaatsbaan.
Vanaf 07.00uur zijn alle standhouders welkom om de kramen in te richten en kunt u vanaf de Barendrechtseweg het terrein oprijden via de Schaatsbaan-Dorpsstraat.
Zorg dat dit document duidelijk zichtbaar voor uw voorruit ligt zodat de verkeersregelaars u toegang kunnen verlenen.
Nadat u uw spullen heeft uitgeladen dient u uw auto elders te parkeren en kunt u het gebied verlaten op aanwijzing van de desbetreffende verkeersregelaars.
Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein achter de “Albert Heijn” (’t achterom), voor het “Gemeentehuis” of aan “het Vlak”.
LET OP! Om 09:00uur moet het terrein autovrij zijn! U word na deze tijd niet meer toegelaten met uw auto

 

Start en eind tijd.
De braderie gaat van start om 10:00uur en zal duren tot 17.00uur.
Pas vanaf 17:00uur worden auto’s pas weer toegelaten tot het terrein om de kramen weer leeg te halen.
Dit zal op dezelfde wijze verlopen als ’s ochtends.
Na sluiting van de markt bent u zelf verantwoordelijk voor het schoon en opgeruimd achterlaten van uw kraam, laat a.u.b. geen spullen achter.
LET OP! Voor uw afval staan er containers aan het begin van de singel en nabij de watertoren op het Kerkplein!


Namens Oranje vereniging Juliana wensen wij jullie een prettige Koningsdag en heel veel verkoop plezier toe!

Bekijk uw zone-kleur en kraamnummer

INDELING KRAAMHOUDERS

Zone ROOD: (Schaatsbaan)
1-3 

4

5

6

7-8

9

10

11

12

13-14

15-16

17

18

19-21

22

23

24

25

26-27

28-30

31


A. Baan

K. van der Leer

D. Verwater

A. Fanaee

L. Marse

L.Bakker

D. Wellis

T.  Schut

Y. van der Meulen

A. van der Meer

J. de Vries

J. Nieveen

T. van der Stel

I. Babakerwal

K. Bezemer

A. van Male

R. van den Berg

A. van Braam

L. Pot

M.  Hoek

P. van Bebberen

Zone BLAUW: (Schaatsbaan / Begin dorpsstraat)

32

33

34

35

36

37

38

39

40 - 41

42

43

44

45

46-47

48

49-50

51

S. van Biest

D, van den Berg*

A. van der Weijden

M. van Est

K. vd Hoek

R. Elzes

R. de Valk

D. Dinius

K. Tyani

S. Verseveld

J. Bennis

S. van Oosten

J. van der Vorm

J. van Dijken

J.  Vianen

L. Middelkoop

Bekijk uw zone-kleur en kraamnummer

INDELING KRAAMHOUDERS

Zone GROEN: (Dorpsstraat)

52-53
54

55

56

57

58-64

65

66

67-68

69

70-76

B. Slijkhuis
A. Sousa

S. Peters

M.  Butter

M. Wessel

R. van Bavel

A. Ferreira

L. Crum

G.  Boender

K. Kiric (Y’ammi)

Horecaplein*

Bekijk uw zone-kleur en kraamnummer

INDELING KRAAMHOUDERS

Zone GEEL: (einde Dorpsstraat)

77

78

79

80

81

82-83

84

85

86-88

A. van Riet

M. Klone

I. Learbuch

D. Winters

M. Braal

S. Terdu

E. Leeuwenburg

D. Maasbach

K. Ritmeester

Zone PAARS: (Kerkplein)

89

90

91

92-93

94-95

96

97

98

99

100-101

102

103

104

105

106

S. Dekker

N.  de Gier

S. van der Werff

S. Somati

I. Bruyninckx

M. Brandenburg

B. Ririhena

A. Beukers

H.  Robbe

G.  de Boom

S.  Willemstein

M.  vd Breevaart

C. Kalishoek

C.  Bakker

A. Smit

bottom of page